Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ahjou
07:59
Dla ludzi znudzonych jedyną przyjemnością jest ingerencja w życie innych ludzi, niszczenie innych.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

July 06 2015

ahjou
22:53
ahjou
22:21

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
ahjou
22:19
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamnotarobot iamnotarobot
ahjou
22:17
5416 297e
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiamnotarobot iamnotarobot
ahjou
22:14
0987 e366
ahjou
22:07
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasmalldoll smalldoll
ahjou
19:44
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSilentForest SilentForest
19:43
2882 1aab

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viaSilentForest SilentForest
ahjou
18:56
2590 263f
Reposted fromDaisy88 Daisy88
ahjou
18:55
8484 5234
Reposted fromDaisy88 Daisy88
ahjou
18:54
8489 371a
Reposted fromDaisy88 Daisy88
ahjou
18:53
Szybko bowiem zapominamy o tych, którzy nas uszczęśliwili, wolimy pamiętać nasze krzywdy. Wdzięczność jest niewygodna, ciąży, uwiera, wymaga spłaty długu. Za to żal i nienawiść? - nimi możemy żyć całe lata.
— K. Michalak
ahjou
18:53
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaDaisy88 Daisy88
ahjou
18:53
“Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca".
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaDaisy88 Daisy88
ahjou
18:52
7427 8301 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
ahjou
18:50
2877 8059
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamirrors mirrors
ahjou
18:50
Reposted fromterrasque terrasque viamirrors mirrors
ahjou
18:49
6819 07e5
Reposted frommyname myname viamirrors mirrors
ahjou
18:48
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viamirrors mirrors
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl