Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

ahjou
19:20
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
ahjou
19:20
0751 89cf 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
ahjou
19:14
ahjou
19:14
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viadunkellicht dunkellicht
19:00
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
19:00
8535 47f8
Reposted fromexistential existential viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:54
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:52
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:52
3192 e747 500
Reposted frompiehus piehus viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:51
6713 3708
ahjou
18:51
6727 abb0 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:50
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viaTheEvexe TheEvexe
ahjou
18:50
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viaTheEvexe TheEvexe

November 27 2017

ahjou
00:25
2344 11ad
00:24
9751 b418
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaRedHeadCath RedHeadCath
ahjou
00:22
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viavoisard voisard
ahjou
00:22
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLacrimaMi LacrimaMi
00:21
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaLacrimaMi LacrimaMi
ahjou
00:19
9483 2794 500
Reposted fromchonotu chonotu viayourhabit yourhabit
ahjou
00:18
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl