Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

ahjou
00:25
2344 11ad
00:24
9751 b418
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaRedHeadCath RedHeadCath
ahjou
00:22
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viavoisard voisard
ahjou
00:22
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLacrimaMi LacrimaMi
00:21
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaLacrimaMi LacrimaMi
ahjou
00:19
9483 2794 500
Reposted fromchonotu chonotu viayourhabit yourhabit
ahjou
00:18
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
ahjou
00:17
2730 25bf 500
Rainight
Reposted fromlsl lsl
ahjou
00:07
ahjou
00:06
9529 0dfc 500
Reposted fromknwk knwk viaquinne quinne
ahjou
00:06
8749 f8f6 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
ahjou
00:05
Reposted fromFlau Flau
ahjou
00:05
Reposted fromFlau Flau
ahjou
00:05
Reposted fromFlau Flau
ahjou
00:03
8255 4bcf 500
Reposted fromfoods foods viaSilentForest SilentForest
00:01
7611 0d54
ahjou
00:00
Reposted fromFlau Flau

November 26 2017

ahjou
23:58
8042 0242 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSilentForest SilentForest
ahjou
23:58
3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viaSilentForest SilentForest
ahjou
23:54
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl