Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

ahjou
20:23
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquinne quinne
ahjou
20:22
Reposted fromFlau Flau
ahjou
20:21
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaFlau Flau
ahjou
20:16
3290 c8ee 500
J. Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby
ahjou
20:15
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
ahjou
20:08
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
18:56
9132 75a1

catgifcentral:

Sleeping leopard cub

Reposted frommegumu megumu viaquinne quinne
ahjou
18:56
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaquinne quinne
18:55
6374 a31d 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaquinne quinne

October 15 2017

22:19
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

ahjou
22:19
1320 9adc
Reposted frommyname myname viaAmericanlover Americanlover
ahjou
22:11
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadobby dobby
ahjou
22:11
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadobby dobby
ahjou
22:06
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viadobby dobby
ahjou
22:05
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viadobby dobby
22:05
2094 8e08 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
ahjou
22:05
6836 8c7f
Reposted fromglampop glampop viadobby dobby
ahjou
22:04
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
ahjou
22:03
3920 43df
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
22:00
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl